Oorlog tussen Israël en Hamas. Kunnen we doorgaan na 2024?

Onverwacht is het oorlog: Hamas heeft op brute wijze Israël aangevallen, burgers vermoord en ontvoerd. Israël slaat terug en vernietigt levens en huizen van Palestijnen.

Wij zijn ontzet en voelen mee wat dit oorlogsgeweld betekent voor zoveel jonge Israëli’s en Palestijnen die aan onze seminars deel hebben genomen. David Grossman, winnaar van de Erasmusprijs 2022, schrijft in een wereldwijd gepubliceerd artikel: ‘Er zullen vele jaren zonder oorlog voorbij moeten gaan voordat er ook maar sprake kan zijn van acceptatie en heling’ (Volkskrant, 161023).

Op politiek niveau is nog een lange weg te gaan. Onze dialoogseminars zijn gericht op jongeren die in de toekomst mogelijk het verschil kunnen maken. C.O.M.E heeft laten zien dat deze ontmoetingen perspectief bieden in het leven van jonge mensen, ook het seminar van dit jaar is zeer goed verlopen. Dit zou echter zomaar een van de laatste seminars kunnen zijn die we kunnen organiseren als stichting.

Geen financiële ruimte voor ons werk in de toekomst

Afgelopen jaren heeft het bestuur zich ingespannen om de voortgang van onze seminars financieel mogelijk te maken. Naast uw donaties ontvangen we geld van kerken en fondsen, maar de inkomsten nemen gestaag af doordat het aantal donateurs daalt en sommige grote fondsen gestopt zijn. Dat betekent dat de toekomst van onze stichting en ons werk op het spel staat. Er is nog budget voor de organisatie van één seminar. Dat zou betekenen dat in 2024 het laatste seminar georganiseerd zal worden. Via verschillende wegen hebben we gezocht naar extra financiële mogelijkheden, bijvoorbeeld door een extern ingewonnen advies, contact met politieke partijen en door samenwerking met YPI (Youth Peace Initiative). Helaas heeft dit tot op heden geen concrete resultaten opgeleverd. U begrijpt dat dit een grote teleurstelling is voor ons en voor u als donateur. Onze seminars hebben invloed, deelnemers spreken van een ‘life changing event’.

Oproep: help ons de dialoog gaande te houden

Wij doen een ultiem beroep op u en op uw netwerk: helpt u ons aan fondsen. Wij zijn graag bereid om ons verhaal en ervaringen te delen. Aarzel niet om contact op te nemen.

Rekenvoorbeeld
Een rekenvoorbeeld: als we jaarlijks € 50.000 ontvangen, is dat genoeg om de seminars betaalbaar te houden, dat zijn 5 donaties van € 10.000 of 10 van € 5.000 of 50 van € 1.000. Kent u iemand of een organisatie die onze seminars voor zo’n bedrag wil steunen?
Laat het ons weten!

Hoop doet leven! Het gaat om toekomst van jonge kwetsbare mensen die vrede, geluk en veiligheid wensen. Ruim 40 jaar hebben wij laten zien dat C.O.M.E. van betekenis is in het leven van jonge mensen en dat gunnen wij ook nieuwe generaties. Juist nu is er behoefte aan dialoog en ontmoeting!

Of in de woorden van een Israëlische deelnemer: Meeting is the key for any solution”.

Namens het bestuur,

Jan Halin, voorzitter
Japke van Malde, secretaris
Maaike Hoffer, projectleider

De lange litanie van geweld
van het zaaien van haat
in de harten en zielen
van het omploegen van de aarde
door geweld door bominslagen
maakt de aarde hard en droog.
Durven dromen dat de zachte
krachten op termijn winnen
een nieuwe aarde waarin
het zaaigoed van hoop en liefde
wortel zal schieten en de
bloemen zich naar het licht keren.