Het bestuur van stichting COME bestaat uit de volgende personen:
– Casper van Dongen, voorzitter
– Japke van Malde, secretaris
– Hans van der Vlist, penningmeester
– Jan Halin

Adviseur:
– Douwe van der Sluis (voormalig projectleider)