Maaike Hoffer coördineert als projectleider namens stichting COME de dialoogseminars. Samen met een Nederlandse begeleider en zes Israëlische en Palestijnse comitéleden wordt het seminar voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.