Help mee deelnemers een ervaring te geven die hun leven verandert! Uw financiële steun ervaren wij en de deelnemers als een teken van solidariteit.

Stichting COME is afhankelijk van de financiële steun van donateurs en een aantal Nederlandse fondsen. Deelnemers betalen een eigen bijdrage, maar deze is niet kostendekkend. Uw gift is van doorslaggevend belang voor het actief verder kunnen werken van de stichting.

Doneren kan op NL04INGB0003733187 t.n.v. Stichting COME in Leiden.
Vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A.

Stichting COME beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat giften aan stichting COME aftrekbaar zijn van de belastingen. Ook over uw legaat of erfstelling betaalt COME geen successierecht of erfbelasting. Onderstaande gegevens zijn wij verplicht te vermelden onder de ANBI-wetgeving. 

Naam: Stichting C.O.M.E.
Fiscaal nummer: 8021.24.707
KvK nummer: 41238043
Contactgegevens: u kunt met het secretariaat contact opnemen.
Samenstelling van het bestuur: het bestuur van stichting COME bestaat uit vier personen, die allen onbezoldigd hun werk voor de stichting doen.
Beleidsplan: onder ‘Dialoogseminars‘ vindt u meer informatie over wat stichting COME jaarlijks doet en uitdraagt.
Beloningsbeleid: de bestuursleden en de twee adviseurs van het bestuur doen als vrijwilliger hun werk voor de stichting. Eén projectleider werkt op freelance basis circa 0,25 fte voor stichting COME.
Doelstelling: stichting COME heeft in het document ‘Missie, visie en strategie COME’ haar doelstellingen uiteen gezet.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: op de pagina ‘Eerdere seminars‘ is een verslag te vinden van seminars die in de afgelopen jaren gehouden zijn.
Financiële verantwoording: in deze documenten vindt u de begroting 2021 en jaarrekening 2020, begroting 2020 en jaarrekening 2019 en de begroting 2019 en jaarrekening 2018.