De deelnemende groepen aan de dialoogseminars bestaan uit drie ‘circumstantial’ groepen: een joods Israëlische groep, een Palestijnse groep uit de bezette gebieden (’67 Palestijnen) en Palestijnen die in Israël wonen (’48 Palestijnen). Elke groep telt 8 tot 13 deelnemers. Zij worden zoveel mogelijk gekozen als een representatieve vertegenwoordiging van die groepen (wat betreft religie, woonplaats, gender en politieke overtuiging). Elf dagen lang komen de jongeren, tussen de 20 en 35 jaar, bijeen in een hotel op Cyprus voor een intensief programma. De groep telt eveneel mannen als vrouwen en zij slapen op gemengd Palestijns-Israëlische kamers.

Elke deelnemer komt met zijn of haar eigen verwachtingen en achtergrond naar het seminar. Sommigen willen een dialoog creëren, nieuwe hoop mee naar huis nemen, oplossingen vinden of de ideeën van de andere kant leren kennen; anderen komen om statements te maken, om de andere kant te vertellen hoe slecht de situatie is of om meningen te veranderen. Alle deelnemers hebben echter iets met elkaar gemeen, namelijk dat zij open staan voor een ontmoeting met ‘de andere kant’. Ieder van hen heeft de moed om aan dit seminar deel te nemen.