Voor Palestijnen en Israëli’s is het niet of bijna niet mogelijk om elkaar op een gelijkwaardige en open manier te ontmoeten. Stichting COME gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen in een intensief communicatieproces een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering, juist in een situatie zoals in het Midden-Oosten, waarin vijandschap en bedreiging diepe wortels hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat deze ervaring bijdraagt aan het verbreden van perspectieven en het humaniseren van ‘de vijand’. Met de dialoogseminars geloven wij dat stichting COME op bescheiden wijze een bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

In het document Missie, strategie en visie Stichting COME is een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en de subdoelen van de seminars te vinden, evenals de methode waarmee we proberen deze doelen te behalen.