Stichting COME organiseert al meer dan veertig jaar dialoogseminars voor jongeren uit het Midden-Oosten, specifiek Israël en Palestina. Doel van deze seminars is om jonge mensen uit conflicterende gebieden de gelegenheid te geven elkaar in een neutrale omgeving te ontmoeten. Jongeren uit drie verschillende ‘circumstantial’ groepen doen mee: joodse Israëli’s, Palestijnen die in de bezette gebieden wonen (’67 Palestijnen) en Palestijnen die in Israël wonen (’48 Palestijnen). Stichting COME faciliteert voor deze jongeren, tussen de 20 en 35 jaar, een open dialoog in de vorm van een seminar, gebaseerd op gelijkwaardigheid en zonder politieke of religieuze doelstelling. Waar mensen op een geïnteresseerde manier met elkaar in dialoog gaan, ontstaan ruimte en respect voor elkaar. Dat geeft hoop, zelfs al zijn de verschillen nauwelijks te overbruggen.

Tijdens deze 11-daagse dialoogseminars krijgen deelnemers de mogelijkheid om ‘de ander’ te leren kennen, proberen zij vooroordelen af te breken en verbreden zij hun perspectieven. Deze ervaring brengt vriendschappen tot stand en geeft deelnemers een ervaring die zij niet snel vergeten.

Het seminar vindt jaarlijks plaats op Cyprus. Op verzoek van oud-deelnemers kunnen er gedurende het jaar in Israël of Palestina kleinere follow-up ontmoetingen georganiseerd worden. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat de seminars een grote indruk bij hen achterlaten. Deze ervaring speelt een belangrijke rol in hun verdere levenshouding.