Titel

Auteur

Datum

“Meeting is the key for any future solution” – Israëlische deelnemer

“De andere kant zijn ook mensen, met gevoelens, emoties en pijn, net als wij”, zo luidt één van de drie lessen die een ’67 Palestijnse deelnemer uit het seminar meeneemt naar huis. Een Joods Israëlische schrijft: “Menselijke relaties zijn een belangrijk onderdeel van het erkennen van de andere kant en voor een toekomst waarin we samen willen zijn.” Een ’48 Palestijnse deelneemster stelde dat zij had geleerd dat mensen met heel verschillende achtergronden een gemeenschappelijke basis kunnen vinden.

Het dialoogseminar vond in 2018 van 26 augustus t/m 5 september plaats in Droushia, Cyprus. Er waren 30 deelnemers, 15 vrouwen en 15 mannen, verdeeld over drie circumstantial groepen: 13 Joods Israëlische deelnemers, 9 waren ’67 Palestijnen (Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever) en 8 hoorden bij de ’48 Palestijnse groep (Palestijnen die in Israël wonen met een Israëlisch paspoort). Uit de evaluatieformulieren blijkt dat ruim 85% van de deelnemers universitair geschoold is. Tweederde is religieus niet actief; van de tien personen die dat wel zijn, zijn twee moslim, vier joods en drie christelijk. Eentje geeft aan traditioneel joods te zijn. 70 Procent van de deelnemers heeft een baan, 20% is student en 10% is werkloos of op zoek naar een baan. Veel ’48 Palestijnen geven aan dat ze zich naast ’48 Palestijns ook ’67 Palestijns voelen; een van hen omschrijft zichzelf echter als born Israeli. 20% Van de deelnemers heeft voor het seminar nog nooit iemand van de andere kant ontmoet, bijna 60% een enkele keer en ruim 20% vaak.

Het seminar is heel goed verlopen. Op de eerste dag hadden mensen al een open houding naar elkaar en zaten zij na de eerste sessie gemixt aan het diner. Ook de allereerste begroeting op het vliegveld was open en hartelijk – dit is niet altijd het geval. Deelnemers komen toch met bepaalde ideeën, gevoelens en vooroordelen naar het seminar waarvan de vraag is in hoeverre die – uit respect of uit fatsoen – in het begin onderdrukt kunnen worden. Vanaf het begin echter was de dynamiek tussen de verschillende groepen en deelnemers positief. Ook in de vrije tijd trokken zij met elkaar op, aten ze in gemengde groepjes en bleven zij met elkaar in gesprek.

Wil je meer weten over dit seminar? Lees dan het hele verslag van het dialoogseminar hier.

Voorbereiding seminar 2018

Het seminar werd voorbereid, uitgevoerd en begeleid door een comité van acht leden, waarvan zes oud-deelnemers, twee per circumstantial groep. Deze Israëlische en Palestijnse comitéleden zijn zeer gemotiveerd om anderen binnen hun gemeenschap eenzelfde invloedrijke ervaring te geven die zij zelf ook hebben gehad. In het voorjaar 2018 kwam het comité twee dagen bij elkaar in Beit Jalla, vlakbij Bethlehem. Dit ligt in Gebied C, wat voor zowel Palestijnen als Israëli’s vrij makkelijk toegankelijk is.

Naast bespreking van de actualiteiten en de eventuele invloed op het seminar, ligt de nadruk tijdens de tweedaagse ontmoeting op het vaststellen van het programma en op de werving en selectie van deelnemers. We bespraken wat wij als comité in het werk kunnen stellen om de deelnemers zo goed mogelijk te selecteren, voor te bereiden en tijdens het seminar te begeleiden. We namen logistieke en praktische zaken door en stelden het programma vast.

Na deze voorbereiding gaat het comité aan de slag om deelnemers te werven en selecteren. Elke circumstantial groep heeft 1 of 2 bijeenkomsten voorafgaand aan het seminar. Zo kunnen we goed voorbereid aan het seminar beginnen.

Maaike Hoffer
Zomer 2018