Titel

Auteur

Datum

‘Wij zijn de verandering’

“The other side is a human being, just like us.” “All people are humans and have feelings.” Dit zijn twee uitspraken van respectievelijk een joods Israëlische en een ’67 Palestijnse deelnemer aan het dialoogseminar van stichting COME. Zij beantwoordden de vraag welke les zij uit het seminar trekken.

Het seminar van 2019 was succesvol. Al vanaf het begin hing er een positieve sfeer in de groep. Deelnemers hadden er zin in, ze waren nieuwsgierig, bereid om niet alleen in het formele programma, maar juist ook in de ‘informele wandelgangen’ met elkaar in gesprek te gaan om elkaar te leren kennen. Discussies kunnen heftig zijn, en dat was dit jaar zeker niet minder het geval. Maar er werd met respect gediscussieerd, deelnemers lieten elkaar uitpraten, ze wilden de standpunten van de ander leren kennen. Zelfs een enkele heftige sessie, die andere jaren misschien tot (korte) verwijdering tussen deelnemers kon zorgen, werd dit jaar aangepakt om juist verder met elkaar te praten en de pijnpunten op tafel te leggen.

Het seminar vond van 9 tot 17 september plaats in Agros, een dorp in de Troodos bergen op Cyprus. Er namen 26 participanten deel aan het seminar: 13 joodse Israëli’s en 13 Palestijnen, verdeeld over twee groepen: zeven ’67 Palestijnen (uit de bezette Westelijke Jordaanoever) en zes ’48 Palestijnen (Palestijnen wonend in Israël). Er was plek voor 30 deelnemers. Bij beide Palestijnse groepen waren er helaas twee mensen te weinig door twee late annuleringen en één persoon die de grens tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië niet over kwam. Daarnaast was het de ’48 Palestijnse groep niet gelukt om alle beschikbare plekken te vullen.

Het seminar was dit jaar twee dagen korter dan gepland. Drie maanden voor het begin moest het programma aangepast worden. Omdat de deelnemers vanaf het begin open stonden voor elkaar en ook buiten het officiële programma met elkaar bleven discussiëren en praten, was het niet problematisch dat een aantal vaste activiteiten door het ingekorte programma geen doorgang kon vinden. Lees hier het verslag van het dialoogseminar 2019.

COME is uniek – voorbereiding op het seminar

In de week voor Pasen 2019 waren vier comitéleden in Nederland op bezoek. Het is inspirerend om met zulke jonge, enthousiaste, slimme en gedreven mensen samen te werken. Tijdens een lange bijeenkomst met het bestuur hebben we gesproken over onze motivatie en inspiratie. De toekomst van COME en van de seminars waren daarnaast de belangrijkste gespreksonderwerpen. De financiën staan onder druk. Jaarlijks geven we meer uit dan er binnenkomt. Wat kunnen we doen om dat te keren? Daarover gingen we met elkaar in gesprek. De oproep van de comitéleden is sowieso: doorgaan!

De seminars zijn zo invloedrijk, belangrijk en essentieel in een tijd dat contact tussen Palestijnen en Israëli’s zeer moeilijk is. Behalve het leren kennen van je vijand – inclusief zijn kant van het verhaal, pijn en angsten – en zelfreflectie die plaatsvindt, maken de deelnemers ook een ontwikkeling door van ‘wat-vragen’ (wat is er in het verleden gebeurd, wat is jouw achtergrond, wat is de situatie nu) naar ‘waarom-vragen’ (waarom gebeurde het zo in het verleden, waarom is de situatie zoals hij is, waarom voel je angst, wantrouwen of frustratie). Dit bevordert niet alleen kennis van elkaar, maar bovenal begrip en mededogen voor de ander, wat de kans op een mentaliteitsverandering groter maakt.

COME is uniek in hoe de seminars georganiseerd worden. De focus op jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar, de diversiteit van de deelnemers en het feit dat de ’48 Palestijnen een aparte groep vormen, kennen de comitéleden niet van andere organisaties. Terwijl de meesten van hen toch wel de nodige ervaring hebben met soortgelijke platforms en initiatieven. Daarnaast zit er onder het programma een stevige, educatieve methodologie. Na zoveel jaren ervaring en ontwikkeling van het programma zou het doodzonde zijn als we wegens financiële redenen gedwongen worden te stoppen. Juist nu de noodzaak van ontmoeting en dialoog zo hoog is!

In de dagen dat de comitéleden hier zijn, bereiden we ook het aankomende seminar voor. Een volle dag en avond praten we intensief over het seminar, het programma, de werving en de voorbereiding van de deelnemers. Na afloop staat het seminar in de steigers en begint de moeilijke en arbeidsintensieve taak van de comitéleden: nieuwe deelnemers vinden. Ik ben hen dankbaar dat zij zoveel vrije tijd hieraan zullen besteden – en nog wel op vrijwillige basis.

De sfeer is goed en ontspannen, er heerst vertrouwen en respect binnen het comité. Ieder neemt zijn of haar eigen bagage en ervaringen mee en er heerst een open sfeer om dit te delen met elkaar. Dit geeft mij het vertrouwen dat wij in september een succesvol seminar zullen neerzetten, waarbinnen deelnemers een ervaring opdoen die hun leven zal veranderen.

Maaike Hoffer
Voorjaar 2019